Möte 2019-09-10

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:00 Debatten