Möte 2016-10-27

Barn- o utbildningsnämndens au
18:00 - 19:30 Prologen