• § 19

  Månadsuppföljning april 2021

 • § 20

  Informationsärende - Nyckeltalsrapport

 • § 21

  Tjänsteutlåtande – Remiss av promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

 • § 22

  Förslag till revidering i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

 • § 23

  Läsårsdata 2022/2023

 • § 24

  Revidering av barn- och utbildningsnämndens pris

 • § 25

  Riktlinjer för kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

 • § 26

  Enskilt nämndinitiativ - Att återöppna årskurs 3 på Munsö skola till höstterminen 2021, av Johan Hammarström (S)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.