Möte 2018-09-25

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten