Möte 2018-11-20

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten