Möte 2019-09-24

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten