Möte 2019-11-19

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten