Möte 2019-10-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - Prologen