Möte 2018-10-24

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 20:00 Prologen