Möte 2018-11-28

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 20:00 Prologen