Möte 2019-10-23

Kultur- och fritidsnämndens beredning
18:00 - 21:00 Kommunhuset