•   1

  Budgetuppföljning 2015-05-31

 •   2

  Mål för Miljönämnden

 •   3

  Överlåtelse av tillsyn Förbifart Stockholm

 •   4

  Detaljplan för Kaggeholm 6:1 m

 •   5

  Detaljplan för Träkvista 1:18 och 4:112

 •   6

  Lisselby 1:17, bygglov om- och tillbyggnad

 •   7

  Skå-Väsby 1:4, nybyggnad enbostadshus

 •   8

  Tappsund 1:63, ansökan serveringstillstånd Ekerö bageri

 •   9

  Älby 1:13, ansökan serveringstillstånd Rosenhills trädgård

 •   10

  Träkvista 4:192, alkoholtillsyn Fridas på nykrog

 •   11

  Stockby 16:5, klagomål buller Kiviks musteri

 •   12

  Träkvista 2:161, ansökan om tillstånd djurhållning

 •   13

  Träkvista 3:280, miljötillsyn Ekerö båtklubb

 •   14

  Stockby 10:95, miljötillsyn båtklubben Färingarna

 •   15

  Ekebyhov 1:1, miljötillsyn Gällstaö båtsällskap

 •   16

  Kungsberga 29:1, miljötillsyn Kungsberga båtklubb

 •   17

  Ekebyhov 1:41, miljötillsyn Jungfrusunds Marina

 •   18

  Ölsta S:5, S:11, miljötillsyn Karlskärs båtklubb

 •   19

  Sjöängen 1:50, miljötillsyn Stockholms segelsällskap

 •   20

  Asknäs S:7, miljötillsyn Ekerö sommarstads båtklubb

 •   21

  Ilända 1:6, miljötillsyn Tufa Marin

 •   22

  Anmälan delegationsbeslut

 •   23

  Förvaltningsinformation

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.