•   1

  Information om regeringens slutkommentar och förslag gällande missbruksutredningens (SoU 2011:35) betänkande samt införande av ny lagstiftning i SoL och HSL

 •   2

  Återrapportering av stimulansmedel för att utbilda värdegrundsledare inom äldreomsorgen

 •   3

  Ansökan om prestationsersättning för plan för lokala värdighetsgarantier

 •   5

  Upphandling av externa platser särskilt boende

 •   6

  Resultatindikation per juli 2013 - Socialnämnden

 •   7

  Månadsrapport: Valfrihetssystem enligt LOV - information per 2013-07-31

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.