Möte 2018-05-30

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:45 Debatten