Möte 2018-09-19

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - Debatten