Möte 2018-09-19

Socialnämndens arbetsutskott
16:04 - 17:20 Debatten