Möte 2018-10-17

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 17:20 Debatten