Möte 2018-11-21

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - Debatten