Möte 2019-01-23

Socialnämndens arbetsutskott
17:00 - Prologen