Möte 2019-05-22

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - 16:40 Debatten