Möte 2019-06-12

Socialnämndens arbetsutskott
17:20 - 17:50 Debatten