Möte 2019-09-18

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - Debatten