Möte 2019-09-18

Socialnämndens arbetsutskott
17:00 - Debatten