Möte 2019-11-20

Socialnämndens arbetsutskott
17:00 - Debatten