Möte 2019-11-20

Socialnämndens arbetsutskott
16:00 - Debatten