•   1

    Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt behov av vård enligt 4 kap 1 § SoL i form av placering i familjehem

  •   2

    Övervägande enligt 6 kap. 8 § SoL om fortsatt behov av vård enligt 4 kap 1 § SoL i form av placering i familjehem

  •   3

    Omprövning enligt 13 § 2 st. LVU av vård enligt 3 § LVU

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.