Möte 2018-09-27

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten