Möte 2019-12-05

Tekniska nämnden
18:00 - Debatten