• § 119

  Frågor kommunfullmäktige

 • § 120

  Interpellationssvar – utred/bygg om Brommaplan

 • § 121

  Nya interpellationer 2021 för remittering

 • § 122

  Nya motioner för remittering

 • § 123

  Anmälningar för kännedom

 • § 124

  Avsägelser inkomna till kommunfullmäktige 2021-11-23

 • § 125

  Valärenden kommunfullmäktige 2021-12-07

 • § 126

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till barn- och utbildningsnämnden 2022-01-01---2022-12-31

 • § 127

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till socialnämnden 2021-12-07---2022-12-31

 • § 128

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till kultur- och fritidsnämnden 2022-01-01---2022-12-31

 • § 129

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till byggnadsnämnden 2022-01-01---2022-12-31

 • § 130

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till miljönämnden 2022-01-01---2022-12-31

 • § 131

  Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till tekniska nämnden 2022-01-01---2022-12-31

 • § 132

  Val av ledamot och ersättare till gemensam familjerättsnämnd 2022-01-01---2022-12-31

 • § 133

  Verksamhetsområde komplettering av tre fastigheter till Stavsborgs VO

 • § 134

  Förslag till verksamhetsområde för Närlunda 41:3

 • § 135

  Revideringar av reglementen för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden

 • § 136

  Plantaxa för Ekerö kommun, KFS 10:4

 • § 137

  Redovisning av ej färdigberedda motioner, 2:a redovisningen 2021

 • § 138

  Motionssvar - Framtagande av generellt styrdokument för upphandling inom Ekerö kommun.

 • § 139

  Motionssvar - Införande av nya riktlinjer och regler för fyrverkerier inom Ekerö kommun

 • § 140

  Motionssvar - utveckla en strategi för hållbart byggande.

 • § 141

  Motionssvar - lokalt tiggeriförbud - KF 2020-12-09 (SD)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.