Möte 2018-04-26

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 19:30 Debatten