Möte 2019-11-13

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - Debatten