Möte 2019-03-06

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 20:45 Debatten