Möte 2019-01-23

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 21:00 Debatten