Möte 2018-12-12

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - Debatten