Möte 2018-11-15

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 18:45 Debatten