Möte 2018-10-11

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 18:00 Debatten, Socialkontorets nedre plan, Tappströmsvägen 2