Möte 2019-05-13

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - Debatten, Soc-huset