Möte 2019-05-13

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 17:35 Debatten, Soc-huset