Möte 2018-12-11

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
14:30 - 16:30 Konferenslokal, Jungfrusund, Bryggavägen 133, Ekerö.