Möte 2019-09-30

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - Debatten