Möte 2019-12-09

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - Debatten, Soc-huset