•   1

  Information kring planerna för ”nya” Ekerö centrum och nya badhuset. Allmänt, och ur tillgänglighetsperspektiv

 •   2

  Information och samtal om färdtjänsten med Färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallen.

 •   3

  Rådet remissinstans gällande ramprogram för boende med särskild service enligt LSS.

 •   4

  Politikerna i rådet har ordet

 •   5

  Föreningsrepresentanterna i rådet har ordet

 •   6

  Mötes avslutande

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.