•   1

  Mötets öppnande/Välkommen//Närvaro

 •   2

  Presentationsrunda

 •   3

  Föregående möte/minnesanteckningar

 •   4

  Ordföranden informerar

 •   5

  Information från politiken

 •   6

  Information från föreningarna

 •   7

  Kommande möten

 •   8

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.