Möte 2019-03-11

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - Debatten, Soc-huset