Möte 2020-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
 •   1

  Information avseende aktivering av krisledningsnämnden

 •   2

  Beslut om tillfällig stängning av dagverksamheter

 •   3

  Informationsärende - inventering av personal och arbetsuppgifter för att stötta omsorgens personalförsörjning

 •   4

  Beslut om anpassning av antalet lagda måltider i äldreomsorgen

 •   5

  Delegation att besluta om anpassning av timmar i barnomsorg för arbetslösa, studerande m m

 •   6

  Delegation att besluta om distansundervisning samt skjuta upp vissa ämnen från vårtermin till hösttermin vid behov

 •   7

  Delegation att besluta att tillfälligt stänga öppna förskolan

 •   8

  Informationsärende - distansundervisning på IVG

 •   9

  Delegation om att stänga Ekebyhovs slott för att avdela personal till andra verksamheter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.