Möte 2018-06-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:10 - 14:15 Prologen