Möte 2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - Prologen