Möte 2019-09-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - Prologen