Möte 2019-06-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 13:30 Prologen