Möte 2019-11-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - Prologen