Möte 2018-11-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
14:00 - Prologen