Möte 2018-05-30

Socialnämnden
15:30 - 15:45 Debatten