Möte 2019-06-12

Socialnämnden
18:00 - 20:15 Debatten