Möte 2018-06-12

Socialnämnden
18:00 - 20:30 Debatten